Januari : Uitnodiging Algemene Vergadering en hernieuwen lidmaatschap