Onze snelle groep kromt de ruggen. Geen tijd om paaseitjes te zoeken maar doorduwen en meewerken aan een stevig tempo naar Opdorp. Herken je enkele nieuwe figuren vandaag? Inderdaad man en vrouwkracht zijn evenwaardig en stijlrijk onderweg. Zelfs een klapke slagen lukt met zulke snelheid. Pffff … chapeau!

OJP en SO