92 km, 28,5 gemiddeld en 520 hm onder leiding van wegkapitein Kev !