De recreanten rieken hun Snookerlokaal. De glimlach verraadt hun dorst. Veilig per 2 naar de meet.
Willy doet achteraan de deur dicht.
JPO